• Små barn – store muligheter

    Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas satser på faglig kvalitet i møte med barn. Målet er 50% barnehagelærere - per i dag er vi på 47%.

Aktuelt fra Kanvas
Gutt hopper fra sofa - risikolek
Kanvas’ doktorgradsprosjekt

Lek som innebærer en viss risiko, for eksempel lek med høyde eller fart, anses som verdifull på flere måter men det finnes få studier som omhandler de yngste barna. Les om forskningsprosjektet “Risikolek i barnehagen”

Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_30
Opptak i Kanvas-barnehager

Det er lovfestet samordnet opptak i alle kommuner. Dette betyr at barnehagene må følge felles rutiner, søkerlister og samarbeide rundt tildeling av plasser.

Les mer
Forskerfrøprisen - Betha Thorsen Kanvas-barnehage
Betha Thorsen Kanvas-barnehage mottar Forskerfrøprisen

1. februar ble Betha Thorsen Kanvas-barnehage tildelt Forskerfrøprisen for sitt prosjekt “Pendler i bevegelse”. Prisen ble delt ut på Forskerfrøkonferansen i regi av Naturfagsenteret

Les mer
kanvas15
Barnehagekvalitet må lønne seg

Regjeringen sier de vil satse på kvalitet i barnehagen. Samtidig kutter lokale politikere i barnehagekvalitet fordi det er mulig og fordi dagens system belønner økonomisk effektivitet framfor kvalitet. Barna blir taperne.

Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_11
Regjeringen belønner kutt i barnehagen

Høringen om ny finansierings-ordning for private barnehager er avsluttet. Begge finansieringsmodeller som er foreslått bidrar til en konservering av dagens minimumskvalitet i barnehagen. Økonomisk effektivitet belønnes.

Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_5
Økt faglig kvalitet i Kanvas-barnehagene

Ny forskning fra Kanvas og HiOA viser at en barnehage med 50% andel ansatte med barnehagelærerutdannelse gir økt kompetanse og motivasjon i hele personalgruppen. Men nye samarbeidsformer kreves for å utnytte kompetansen best mulig.

Les mer
Finn Kanvas-barnehage
Viktig informasjon!
Designed & developed by Eyego