Kanvas "Små barn - store muligheter"
Kanvas-filmen "Små barn - store muligheter"
Kanvas er stolt over å kunne dele Kanvas-filmen «små barn – store muligheter», som er spilt inn sommeren 2016 i 3 av våre barnehager; Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage, Bjerkealléen Kanvas-barnehage og Betha Thorsen Kanvas-barnehage. Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_39
Høringssvar fra stiftelsen Kanvas
Stiftelsen Kanvas er i hovedsak fornøyd med høringsutkastet til ny rammeplan som vi opplever fremstår som et tydeligere styringsdokument enn dagens rammeplan. Les mer her! Les mer
Forskerfrøprisen - Betha Thorsen Kanvas-barnehage
Betha Thorsen Kanvas-barnehage mottar Forskerfrøprisen
1. februar ble Betha Thorsen Kanvas-barnehage tildelt Forskerfrøprisen for sitt prosjekt "Pendler i bevegelse". Prisen ble delt ut på Forskerfrøkonferansen i regi av Naturfagsenteret Les mer
Likestilling og likeverd i barnehagen
Likestilling og likeverd i barnehagen
Barn vokser opp i et samfunn hvor deres kjønn har betydning. Hvordan kan barnehagen være med på å fremme et samfunn hvor gutter og jenter har like muligheter? Les mer
Forside lederseminar
Utviklende ledelse i barnehagen
Dette er det første av flere hefter om utviklende ledelse i barnehagen. Innholdet er en sammenstilling av teori og praktiske øvelser Kanvas anvender i sitt lederutviklingsprogram. Les mer
Robert Ullmann har god grunn til å være stolt av utmerkelsen. Kanvas tar det engasjerte mennesket på alvor.
Kanvas tildelt en særlig utmerkelse fra HR Norge
Torsdag 22. mai fikk Kanvas tildelt en særlig utmerkelse fra HR Norge, for vårt arbeid innen kompetanseutvikling. Les mer
Designed & developed by Eyego