• Utsnitt Samfunnsrapport_8_1024x530

    Samfunnsansvar i Kanvas

    Handler om hvordan verdier skapes, og hvordan vår tilstedeværelse påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift.

winter
Kanvas' rapport for samfunnsansvar
Kanvas ønsker å se sitt samfunnsansvar som verdiskapning. Vi skal bygge troverdighet gjennom en samfunnsansvarsstrategi som skaper verdi for barn, ansatte, foreldre og samarbeidspartnere. Les mer
Utsnitt_Samfunnsrapport_19_763x508
Etiske handlinger for barn, ansatte og foreldre
Kanvas er en menneskebedrift – vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. Les mer
Utsnitt_Samfunnsrapport_12_763x508
Miljøhensyn og forbruk
Gjennom samfunnsmandatet gis Kanvas en mulighet til å jobbe med holdningsskapende arbeid for barna som går i barnehagene, for deres foreldre og for de ansatt Les mer
Utsnitt_Samfunnsrapport_17_763x508
Etterrettelighet, transparens og etterprøvbarhet i alle handlinger
Kanvas har en målsetting om at våre interessenter opplever åpenhet og tilgjengelighet i ethvert møte med virksomheten. Les mer
Utsnitt_Samfunnsrapport_4_763x508
Kanvas' bidrag til utvikling av barnehagesektoren
Kanvas ønsker å legge bedre til rette for praksisbasert forskning og utvikling i barnehagesektoren. Les mer
Utsnitt_Samfunnsrapport_27_763x508
Samarbeid med ideelle og humanitære organisasjoner
Kanvas har i flere år hatt et samarbeid med UNICEF i tillegg til lokalt engasjement i Kanvas-barnehagene. Les mer
Designed & developed by Eyego