• Barn_Audestad_69_1024x530

  Læringsarenaen

  Vi er opptatt av å ha en god fysisk og psykososial læringsarena. Kompetente ansatte vektlegger leken som den viktigste veien til læring. Bygg og uteområder vedlikeholdes og oppgraderes.

 • Barn_Audestad_92_1024x530

  Kompetente ansatte

  Vi har et mål om at minst 50% av de ansatte skal være førskolelærere. Vi investerer i utvikling av de ansattes kompetanse.

 • Barn_Audestad_64_1024x530

  Relasjonskompetanse

  Vi legger vekt på samspill og likeverd mellom barn og voksne. Barn blir sett og hørt.

 • eyego_dummy_læringsarenaen_1024x530_1

  Kanvas’ menneskesyn

  Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene

Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_1
Kanvas' pedagogiske plattform
Vår pedagogiske plattform, sammen med Lov om barnehager og Rammeplanen, danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i Kanvas. Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_47
Et godt sted å være - et godt sted å lære
Kanvas' faglige betraktninger om barnehagebygget som en tilrettelagt læringsarena for barn. Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_21
Bygg og uteareal
Kanvas driver 56 barnehager, og forvalter 55 000 kvadratmeter bygningsmasse og 150 000 kvadratmeter uteareal. Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_26
Kanvas' byggeprosjekter
Hovedelementene i den arkitektoniske utformingen er en pedagogisk plattform som gir en mer fleksibel driftsform, nye samarbeidsformer og ny bruk av lokaler Les mer
Designed & developed by Eyego