• Barn_Audestad_Bergen_2013_1024x530_64

    Kanvas’ visjon:

    En engasjert hverdag

Artikkelbilde_Barn34_Audestad_763x508
Kanvas' visjon og formål
Kanvas skal bidra til en engasjert hverdag for barn, foreldre og de ansatte. Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_25
Kanvas' kvalitetsnormer
Kvalitetsnormene beskriver de forventninger Kanvas ansatte har til hverandre og de forventninger våre kunder skal ha til Kanvas. Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_37
Ideell
Kanvas er organisert som en stiftelse, og det betyr at vi ikke driver butikk, men pedagogikk. Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_13
Nyskapende
Kanvas-barnehage skal være et begrep i barnehage-sektoren. Barna skal tilbys nyskapende læringsarenaer både i forhold til bygg, uteområde og pedagogisk innhold Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_13
Kompetent
Den viktigste kompetansen og oppgaven for ansatte i Kanvas, er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn. Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_87
Vi lærer fra vi er født
Og vi lærer mest de første seks årene av livet. Det gjør barnehagen til samfunnets viktigste sosialiseringsarena. Den erkjennelsen legger listen for Kanvas sine ambisjoner. Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_72
Kanvas' årsrapporter
Her finner du en oversikt over Kanvas' årsrapporter. Les mer
Artikkelbilde_Barn2_Audestad_763x508
Bli en Kanvas-barnehage
Driver du en privat barnehage og ser nytten av å bli en del av et større nettverk? Stiftelsen Kanvas tilbyr en veldreven og profesjonell organisasjon som setter kvalitet for barn og ansatte i sentrum. Les mer
Designed & developed by Eyego