Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_30
Opptak i Kanvas-barnehager
Det er lovfestet samordnet opptak i alle kommuner. Dette betyr at barnehagene må følge felles rutiner, søkerlister og samarbeide rundt tildeling av plasser. Les mer
Vedtekter
Barnehagenes vedtekter beskriver hva som gjelder for bl.a. opptak, betaling og oppsigelse. Les mer
Designed & developed by Eyego