Gutt hopper fra sofa - risikolek
Kanvas' doktorgradsprosjekt
Lek som innebærer en viss risiko, for eksempel lek med høyde eller fart, anses som verdifull på flere måter men det finnes få studier som omhandler de yngste barna. Les om forskningsprosjektet "Risikolek i barnehagen" Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_5
Økt faglig kvalitet i Kanvas-barnehagene
Ny forskning fra Kanvas og HiOA viser at en barnehage med 50% andel ansatte med barnehagelærerutdannelse gir økt kompetanse og motivasjon i hele personalgruppen. Men nye samarbeidsformer kreves for å utnytte kompetansen best mulig. Les mer
Forskningsrådet_Rasmus_763x508
Historisk doktorgrad i barnehage
- Det er gledelig at HiOA og barnehagestiftelsen Kanvas samarbeider om en Nærings-ph.d, sier Eirik Normann, avdelingsdirektør i Forskningsrådet. Les mer
Rasmus_763x508
Barnehagesektorens første nærings-ph.d.
Rasmus Kleppe og HiOA blir historiske når Rasmus som doktorgradsstipendiat i barnehagestiftelsen Kanvas tas opp som den aller første nærings-ph.d. ved HiOA. Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_73
Kanvas' FoU-prosjekt
For å finne flere dokumenterte objektive kriterier for god barnehagedrift er det behov for mer forskning fra barnehagesektorens praksisfelt . Kanvas har gjennomført et prosjekt om praksisbasert forskning og utvikling. Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_2
Forskningsprosjekt på kvalitet i norske barnehager
Kanvas er samarbeidspartner i pilotperioden i et av Norges historiens største forskningsprosjekter på kvalitet i norske barnehager Les mer
Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_41
Forskningssamarbeid med Universitetet i Gøteborg
Forskningsprosjektet har hatt fokus på å utvikle didaktisk kunnskap om hvordan barnehagens personal kan planlegge for å bygge opp et læringsmiljø i barnehagen. Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_20
Nyttige lenker om barnehageforskning
Kanvas ønsker å gjøre forskning på barnehageområdet tilgjengelig for alle og har dette som et satsningsområde. I denne artikkelen er det samlet en del del nyttige lenker på området. Les mer
Designed & developed by Eyego