Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_30

Opptak i Kanvas-barnehager

Valg av barnehage er ett av de viktigste valgene du gjør. Velg ut fra barnehagens kvalitet, ikke beliggenhet!

Kommunene har elektroniske søknadsskjema som er felles for alle barnehagene.  Du kan søke både private og kommunale barnehager, og det er viktig å prioritere barnehagene i reellt ønsket rekkefølge.  Sjekk din bydel/kommunes hjemmesider for nærmere informasjon.  Hvis du har spørsmål om barnehageplasser, ta kontakt med den barnehagen du har søkt plass i – daglig leder har oversikt over ventelister og annet som gjelder barnehagen.

Du finner mer om hva som gjelder for Kanvas-barnehagene i vedtektene, se her

Følgende frister gjelder for hovedopptak (plasser som blir ledige fra august samme år):

KommuneSøknadsfristLink til søknadsportal
Asker1. marsSøk plass
Askøy1. marsSøk plass
Bergen1. marsSøk plass
Bærum1. marsSøk plass
Larvik1. marsSøk plass
Levanger1. marsSøk plass
Oslo1. marsSøk plass
Røyken1. marsSøk plass
Sandefjord1. marsSøk plass
Sandnes1. februarSøk plass
Stavanger1. februarSøk plass
Sørum28. februarSøk plass
Tønsberg1. februarSøk plass

Søknad og tildeling av plass i barnehager ved Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet:
Ansatte ved OUS blir prioritert, men det tilbys plass til andre søkere også. Hvis du er ansatt ved OUS, skriv dette i kommentarfeltet på søknaden. Det vil foregå en koordinering mellom barnehagene ved Ullevål og Rikshospitalet ved ledig kapasitet slik at foreldre kan motta tilbud i en barnehage de ikke har søkt plass i.

Kanvas driver følgende barnehager i tilknytning til sykehusene:
Soria Moria Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Skrellinga Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Trollstua Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Veslefrikk Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Lønnebakken Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Jutul Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Lindekroken Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Hasselkroken Kanvas-barnehage (Ullern bydel)
Eplehagen Kanvas-barnehage (Nordre Aker)
Hompetitten Kanvas-barnehage (Nordre Aker)
Stinaløkka Kanvas-barnehage (NB! Søknad må sendes via Asker kommune: http://www.asker.kommune.no/Barnehage/ )


PRISER – SØSKENMODERASJON

Maksimalgrensen fastsettes av Stortinget ifm årlig budsjettvedtak. Oppholdsbetalingen er p.t. kr 2.730,- pr. måned pr. barnehageplass. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunalt vedtak i barnehagens vertskommune.  Betaling for mat kommer i tillegg og bestemmes i den enkelte barnehage. Ved redusert plass reduseres prisen forholdsmessig, men det belastes i tillegg et administrasjonstillegg på kr 150,- pr. plass.  Du betaler oppholdsbetaling i 11 måneder, juli er betalingsfri.

 

Våre barnehager

BarnehagenavnKommuneBydel/Områ†de
Akersveien Kanvas-barnehageOsloSt. Hanshaugen
Bekkestua Kanvas-barnehageBæ‘rum
Betha Thorsen Kanvas-barnehageOsloFrogner
Bjerkeall‚éen Kanvas-barnehageOsloNordre Aker
Breidablikk Kanvas-barnehageSandefjord
B›ønestoppen Kanvas-barnehageBergenFyllingsdalen
Camembert'n Kanvas-barnehageSø›rum
Den bl†å appelsin Kanvas-barnehageOsloNordstrand
Disen Gå†rd Kanvas-barnehageOsloNordre Aker
Dumpa Kanvas-musikkbarnehageOsloGamle Oslo
Eplehagen Kanvas-barnehageOsloNordre Aker
Frydenlund Kanvas-barnehageRø›yken
Gjekstad Kanvas-barnehageSandefjord
Glitne Kanvas-barnehageT›ønsberg
Hasselkroken Kanvas-barnehageOsloUllern
Haukedalsmyra Kanvas-barnehageBergenÅsane
Holmen Kanvas-barnehageOsloVestre Aker
Hompetitten Kanvas-barnehageOsloNordre Aker
Jutul Kanvas-barnehageOsloSt. Hanshaugen
Karisletta Kanvas-barnehageSandefjord
Kastellterrassen Kanvas-barnehageOsloNordstrand
Kjekstadmarka Kanvas-barnehageRø›yken
Kjenndalslia Kanvas-barnehageBergenFana
Kladden Kanvas-barnehageBergenLaksevå†g
Krokenskogen Kanvas-barnehageSandefjord
Lindebergstua Kanvas-barnehageOsloAlna
Lindekroken Kanvas-barnehageOsloSt. Hanshaugen
L›ønnebakken Kanvas-barnehageOsloSt. Hanshaugen
Midtbygda Kanvas-barnehageRø›yken
Midtstuen Kanvas-barnehageOsloVestre Aker
Myrane Kanvas-barnehageAsk›øy
Myrer Kanvas-barnehageOsloNordre Aker
Mø›lleplassen Kanvas-barnehageOsloVestre Aker
Nordre ŏsen Kanvas-barnehageOsloNordre Aker
Olsvikå†sen Kanvas-barnehageBergenLaksevå†g
Paletten Kanvas-barnehageRø›yken
Papaya Kanvas-barnehageOsloGamle Oslo
Piruetten Kanvas-barnehageB‘ærum
Prestå†sen Kanvas-barnehageOsloSø›ndre Nordstrand
Prismen Kanvas-barnehageBergenFana
Reddiken Kanvas-barnehageB‘ærum
Regnbuen› Kanvas-barnehageStavangerHinna
Rektorhaugen Kanvas-barnehageOsloNordre Aker
Rudshø›gda Kanvas-naturbarnehageOsloSø›ndre Nordstrand
Ruffen Kanvas-barnehageLevanger
Rø›nningen Kanvas-barnehageOsloVestre Aker
Sandslimarka Kanvas-barnehageBergenYtrebygda
Sj›øparken Kanvas-barnehageLarvik
Skogbrynet Kanvas-barnehageOsloUllern
Skrellinga Kanvas-barnehageOsloSt. Hanshaugen
Soria Moria Kanvas-barnehageOsloSt. Hanshaugen
Spikkestad Kanvas-barnehageRø›yken
Stinalø›kka Kanvas-barnehageAsker
Svanholmen› Kanvas-barnehageSandnesLura
Svartdalsparken Kanvas-barnehageOsloNordstrand
Tinkern Kanvas-barnehageOsloFrogner
Torvbrå†ten Kanvas-barnehageR›øyken
Trollstua Kanvas-barnehageOsloSt. Hanshaugen
T›ørtberg Kanvas-barnehageOsloUllern
Utforskeren Kanvas-barnehageRø›yken
Veslefrikk Kanvas-barnehageOsloSt. Hanshaugen
Vå†kleivbrotet Kanvas-barnehageBergenFyllingsdalen
؝stensjø› Kanvas-barnehageOslo؝stensj›ø
Artikkelbilde_Barn34_Audestad_763x508
Kanvas’ visjon og formål

Kanvas skal bidra til en engasjert hverdag for barn, foreldre og de ansatte.

Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_37
Ideell

Kanvas er organisert som en stiftelse, og det betyr at vi ikke driver butikk, men pedagogikk.

Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_13
Kompetent

Den viktigste kompetansen og oppgaven for ansatte i Kanvas, er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn.

Les mer
Designed & developed by Eyego