Gutt hopper fra sofa - risikolek

Kanvas’ doktorgradsprosjekt

Om prosjektet

Stiftelsen Kanvas er interessert i alle aspekter av barns hverdagsliv i barnehagen, og ønsker å være en pådriver i praksisbasert barnehageforskning. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å lære mer om de yngste barnas risikotaking i lek.

Lek som innebærer en viss risiko, for eksempel lek med høyde eller fart, anses som verdifull på flere måter. For det første er slik lek verdifull i seg selv – barn synes det er gøy og attraktivt, det kiler litt i magen når man gjør noe som kan gjøre en litt redd. Samtidig er det mye som tyder på at ved å få tilpassede og gradvise erfaringer med risiko og fare, lærer barn seg selv – og omgivelsene – å kjenne, og kan dermed redusere risikoen så mye som nødvendig, altså ikke ende opp med å ta for stor risiko.

Samtidig finnes det ingen studier som undersøker slik lek for barn under tre år, og det er også dokumentert at samfunnsutviklingen går i retning av å, i økende grad, hindre lek som innebærer risiko, og dermed også hindre at barn får nødvendige erfaringer for å kunne vurdere risiko selv.

I prosjektet undersøkes tre spørsmål:

  • Hvordan leker barn under tre år risikolek i barnehagen?
  • Hvordan barnehageansatte samspiller med barn under tre år i risikolek?
  • Hvordan er barnehagen fysisk tilrettelagt for risikolek for barn i denne aldersgruppen?

Du kan lese mer om foreløpige funn her: 

http://www.barnehage.no/forskning/2015/11/-barn-under-tre-ar-tar-ogsa-risiko-i-lek/#sthash.8nkIGL8U.dpuf

Om barnehageforskning:

Prosjektet «Risikolek i barnehagen» er finansiert via Forskningsrådet og Stiftelsen Kanvas som en Nærings-ph.d. Forskningsrådets ordninger med Nærings-ph.d. eller Offentlig sektor-p.hd. kan være gode måter for barnehagen å finansiere forskning på.

Du kan lese mer om forskningsrådets ordninger her:

http://www.forskningsradet.no/prognett-naeringsphd/Om_programmet/1253952592790
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398

Om Rasmus

Rasmus Kleppe er doktorgradsstipendiat i Stiftelsen Kanvas. Han følger doktorgradsprogrammet for Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved HiOA og er tilknyttet forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) gjennom sitt prosjekt om barns risikolek i alderen 1 til 3 år. Rasmus har jobbet ti år i barnehage og har en master i pedagogikk fra Universitet i Oslo.

Les mer om GoBaN her: https://blogg.hioa.no/betterprovision/

 

Dersom du har spørsmål rundt generell barnehageforskning eller dette prosjektet, ta kontakt med:

Rasmus Kleppe – doktorgradsstipendiat
Rasmus.Kleppe@hioa.no

Robert Ullmann – daglig leder i Stiftelsen Kanvas
ru@kanvas.no

 

Artikkelbilde_Barn34_Audestad_763x508
Kanvas’ visjon og formål

Kanvas skal bidra til en engasjert hverdag for barn, foreldre og de ansatte.

Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_37
Ideell

Kanvas er organisert som en stiftelse, og det betyr at vi ikke driver butikk, men pedagogikk.

Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_13
Kompetent

Den viktigste kompetansen og oppgaven for ansatte i Kanvas, er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn.

Les mer
Designed & developed by Eyego