bethathorsen_ute_146_gundersen

Konferanse om barns seksualitet og forebygging av vold og overgrep

Hvem skal ta ansvaret for å gjøre barn kompetente til å si fra om vold og overgrep?

Målet med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan vi oppdager og forebygger overgrep mot barn, og hvordan vi kan bli kompetente til å lytte til barns vonde fortellinger. Det blir også fokus på hvordan vi kan gi barn rom for seksuelle leker, hvordan vi kan snakke med barn om kropp og seksualitet, og hvordan de kan lære å sette egne grenser – jfr. utkast til ny rammeplan.

Vi har fått med oss kapasiteter innen fagområdet og kan tilby en dag med meningsfylt faglig innhold.

Program for dagen:

08.30  Registrering

09.00 Åpning ved konferansier

09.15  «Du skal ikke bære sorgen alene»
Om barn som lever med vold og omsorgssvikt i egen familie.

Øivind Aschjem, forfatter, tidligere familieterapeut i Alternativ til Vold og initiativtaker til reddesmå.no

10.15  Pause 20 min

10.35 «Spor etter overgrep»
Vi får høre erfaringer om hvordan overgrep satte spor i barnelivet, og viktigheten av å støtte barns følelser.

Eli Rygg, barnepleier, forfatter og kursholder

11.30 Lunsj 60 min

12.30 Hvordan skal vi få barn til å fortelle voksne at de utsettes for overgrep? 

  • på hvilken måte uttrykker barn seg?
  • hvilke signaler kan de vise?
  • hva sier de?
  • hva skal vi svare dersom barna forteller noe som er bekymringsfullt?

Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder, forfatter, pedagog, veileder og terapeut

13.15 Pause 20 min

13.35 Hvordan kan personalet i barnehagen forholde seg til barns seksualitet og leker?

  • hva er normal seksuell lek og atferd hos barn?
  • hvordan kan vi møte denne leken i barnehagen?
  • hvordan sette grenser for leken og hvordan støtte barn i å sette grenser for egen kropp?

Pia Friis, fagkonsulent Kanvas kompetanse

14.20 Pause 20 min

14.40 «Æ E MÆ»  Sortland kommune har utarbeidet et helhetlig opplegg for forebygging av vold og seksuelle overgrep rettet mot barnehager, grunnskole og videregående.

Sture Jacobsen, kommunalsjef for Helse og Omsorg i Sortland kommune

15.15 Benstrekk

15.15 «Erfaringer med » Æ E MÆ » i barnehagen

Prestelva barnehage har jobbet aktivt med » Æ E MÆ » i fem år og vil dele sine erfaringer med det metodiske opplegget for barn fra 2 til 5 år.

Oddrunn Kvammen, daglig leder i Prestelva barnehage

16.00 Slutt – vel hjem!

Praktisk informasjon
Dato: Onsdag 1. november 2017
Tid: 09.00 – 16.00
Pris: kr 1500,- per person inkl. lunsj
Sted: Stratos, Youngstorget 2B, Oslo

Påmeldingsfrist: 20. oktober 2017

Påmelding her

Avmeldingsregler:
(NB! Gjelder også ved sykemelding)

 • 3 – 5 uker før kursdato; 25 prosent av konferanseavgiften
 • 1 – 2 uker før kursdato; 50 prosent av konferanseavgiften
 • 1 uke før kursdato eller senere; full konferanseavgift
Artikkelbilde_Barn34_Audestad_763x508
Kanvas’ visjon og formål

Kanvas skal bidra til en engasjert hverdag for barn, foreldre og de ansatte.

Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_37
Ideell

Kanvas er organisert som en stiftelse, og det betyr at vi ikke driver butikk, men pedagogikk.

Les mer
Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_13
Kompetent

Den viktigste kompetansen og oppgaven for ansatte i Kanvas, er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn.

Les mer
Designed & developed by Eyego