Pedagogisk materiell

Kanvas selger en rekke artikler, som alle er tiltenkt bruk i barnehagen, enten det er med barna, foreldre eller personale. Her følger en kort presentasjon av artiklene vi selger, og du finner skjema for bestilling nederst på denne siden.

Kanvas verdispill for barn, personale, ledere

Kanvas verdispill er utviklet for å fremme refleksjon, dialog og løfte frem viktige perspektiv som kan bidra til utvikling av barnehagen. Verdispillet inneholder: 10 Barnekort (Åpne spørsmål til samtale med barn) 15 Personalkort (Påstandskort) 20 Lederteamkort (Påstandskort) 3 Standpunktkort Tematikk er hentet fra innholdet i ”Rammeplan for barnehager”. Påstander og spørsmål tar opp viktige punkter som for eksempel mangfold, toleranse, medvirkning, lek, læring, vennskap og nærvær, og fungerer som inspirasjonskilde til debatt og samtale i små eller større grupper av ulik sammensetning i barnehagen. Det følger med en egen brukerveiledning på hvordan bruke spillet med både barn og voksne. Kanvas verdispill: SPILLREGLER Kanvas verdispill er utviklet for at de som jobber i barnehage kan ha en dialog og drøftinger rundt verdier det er viktig å forholde seg til. Dette verdispillet kan brukes med ledergruppen, personalgruppen og barn. Til barn er det laget åpne spørsmål til å undre seg over og det følger med en egen brukerveiledning på hvordan man kan lede samtalen. Til ledergruppen og personalgruppen er det laget påstander. En gruppe sitter rundt et bord, 4 – 6 personer. Det velges et eller to kort som det skal jobbes med.

Kanvas har to ganger blitt tildelt Kunnskapsdepartementets likestillingspris for vårt arbeid med år rekruttere menn

Brukerveiledning

Verdikortene er laget for at barn skal få lov til å være med og undre seg. Å la barn selv få undre seg og svare på spørsmål gir barn muligheten til medvirkning. Vi anbefaler å bruke verdikortene med barn mellom 3 – 6 år. Størrelsen på gruppen bør være 5 – 8 barn. Sørg for å være et sted hvor det er ro. Bruk et kort per samtale. Lengden på samtalen vil variere, i starten kan 10 min. være bra. Etter hvert som barn og voksne får trening vil samtalene vare lenger. Den voksnes rolle: Legge til rette for at barna får tid til å:

Kanvas verdispill for likestilt pedagogisk praksis for barn, foreldre, personale

Verdispill for likestilt pedagogisk praksis er utviklet for å fremme refleksjon, dialog og løfte frem viktige perspektiv i forhold til at gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. Spillet er utarbeidet i samarbeid med Likestillingssenteret og Dronning Mauds Minne.

Verdispillet inneholder:

Påstander og spørsmål tar opp viktige punkter som for eksempel samfunnets og individers syn på jenter/gutter, myter om gutter/jenter, vennskap, lek og aktiviteter, språk, og fungerer som inspirasjonskilde til debatt og samtale i små eller større grupper av ulik sammensetning i barnehagen.

Det følger med en egen brukerveiledning på hvordan bruke spillet med både barn og voksne.

Veileder for likestilt pedagogisk praksis

Kanvas verdispill er utviklet for å fremme refleksjon, dialog og løfte frem viktige perspektiv som kan bidra til utvikling av barnehagen. Verdispillet inneholder: 10 Barnekort (Åpne spørsmål til samtale med barn) 15 Personalkort (Påstandskort) 20 Lederteamkort (Påstandskort) 3 Standpunktkort Tematikk er hentet fra innholdet i ”Rammeplan for barnehager”. Påstander og spørsmål tar opp viktige punkter som for eksempel mangfold, toleranse, medvirkning, lek, læring, vennskap og nærvær, og fungerer som inspirasjonskilde til debatt og samtale i små eller større grupper av ulik sammensetning i barnehagen. Det følger med en egen brukerveiledning på hvordan bruke spillet med både barn og voksne. Kanvas verdispill: SPILLREGLER Kanvas verdispill er utviklet for at de som jobber i barnehage kan ha en dialog og drøftinger rundt verdier det er viktig å forholde seg til. Dette verdispillet kan brukes med ledergruppen, personalgruppen og barn. Til barn er det laget åpne spørsmål til å undre seg over og det følger med en egen brukerveiledning på hvordan man kan lede samtalen. Til ledergruppen og personalgruppen er det laget påstander. En gruppe sitter rundt et bord, 4 – 6 personer. Det velges et eller to kort som det skal jobbes med.