Barn i lek

Kanvas’ støttefunksjoner

I en barnehage er det mange administrative oppgaver som skal løses. Det være seg oppgaver knyttet til ansettelser, lønn, vedlikehold eller etablering av nettsider. Kanvas har en profesjonell administrasjon som bistår de daglige lederne i våre barnehager med kompetanse og ressurser innen:

Det gjør den administrative belastningen mindre for ledelsen i den enkelte barnehage.

Vi drifter i dag 64 barnehager fordelt på 13 kommuner i Norge, vi har fler enn 1200 engasjerte medarbeidere med ansvar for 4000 barn. Dette gir oss stordriftsfordeler som alle våre barnehager nyter godt av.

 

64

barnehager

13

kommuner i Norge

1050

engasjerte medarbeidere

4150

barn