Amfi: Vi har amfi med plass til alle barn og ansatte. Amfiet benyttes store deler av dagen, både til motorisk aktivitet, samlinger og fellessamlinger. Vi bruker også storstua til foreldre- og personalmøter.