Tema: Verdensrommet. «De gode hjelperne» (førskolebarna) studerer bok om raketter