«Torget:» Hver morgen kl. 9.30 har barna på storbarnsbasen (3-6 år) samling, hvor de får velge hvilken aktivitet de vil delta på den neste timen