Konstruksjonsrom: Forskjellige typer klosser som innbyr til konstruksjon