Amfiet (blått) sett utenfra. Overbygg for sovende barn i vogner. (høyre)