Friluftsliv i Eplehagen

Friluftsliv i Eplehagen

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring året rundt. Barnehagen skal legge til rette for at barna forblir nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper (rammeplanen 2017).

 

Barnehagens beliggenhet med nær tilgang til Nordmarka, gir oss flotte turmuligheter.  Vi er ofte på tur i skog og mark i tillegg til ulike lekeplasser i nærmiljøet. Barnehagen deler dessuten et stort og fint uteområde sammen med Hompetitten Kanvas-barnehage som gir gode muligheter for læring gjennom grov- og finmotorisk lek.

Vi ønsker at barna skal bli glad i å være ute, glad i å være på tur, og lære seg å ta vare på naturen. Vi ser at barn ofte koser seg ute i skog og mark og lærer mye gjennom å utforske det de møter på sin vei. Vi vil stoppe opp ved det barna finner interessant og fokusere på her-og-nå-situasjoner. Gjennom å følge barnas fokus på tur kan en dermed også ivareta barns medvirkning. Vi vil altså ha fokus på natur som arena for lek, utforsking, undring, glede og mestring, som også vil skape læring gjennom ulike opplevelser i naturen.

Ved å benytte oss av naturen får barna motoriske utfordringer gjennom å bevege seg i ulendt terreng. Naturlige utfordringer i skog og mark kan også styrke barns selvfølelse fordi alle finner noe de kan mestre.

Opplevelser sammen på tur kan også bidra til å styrke relasjoner og fellesskapsfølelsen i gruppen.

Vi ønsker å gi barna rom til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger og sammenhenger i naturen.

Vi har også en del samlingsstunder med naturen som tema der vi blant annet snakker om ulike dyr, hvordan vi skal behandle naturen og hva en kan finne eller gjøre i naturen til ulike årstider.

Noen ganger har vi avdelingsvise turer og andre ganger er det aldersinndelte turer på kryss og tvers av avdelinger. På denne måten danner både barn og voksne tettere relasjoner til naboavdelingen.

Videre tar vi ofte med oss naturgjenstander hjem fra tur. Pinner, løv, kongler, blader osv, kan med litt fantasi bli flotte kunstverk.

Måltider ute i skog og mark blir det også en del av for storbarnsavdelingene. Hva er vel hyggeligere enn å fyre opp bål og kose seg med pølser eller fiskekaker i frisk skogsluft!

Vi har også en lavvo på uteområdet vårt som blir flittig brukt til både samlinger og måltider.