Tilvenning i Eplehagen

I løpet av høsten vil flere nye barn starte i Eplehagen, på ulike avdelinger. Noen barn flytter over til oss fra andre barnehager, andre flytter internt fra småbarn til storbarnsavdeling, og flere små barn begynner i barnehage for aller første gang.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg elv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert, og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge tilrette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring (Rammeplan for barnehagen 2017)

Å skape omgivelser som bidrar til å få trygge og glade barn, er hovedmålet i vårt arbeid, og når barna leveres hos oss skal dere være trygge på at de har det godt og trives i barnehagen.

Høsten er en tid med flere endringer på de ulike avdelingene. De minste barna skal nå venne seg til en ny tilværelse i barnehagen. Det er mange inntrykk å fordøye i starten. De skal bli kjent med nye barn og voksne, og venne seg til andre rutiner og omgivelser. Det beste for de aller minste er derfor å ha korte dager den første tiden i barnehage. Høsten er også en overgangsperiode for de som nå har blitt eldst på avdelingen. For de eldste på småbarn har nå flere av vennene startet oppe på storbarnsavdeling, og for de eldste på storbarnsavdeling har mange lekekamerater sluttet i barnehagen og begynt på skolen. I tillegg kommer helt nye barn inn i gruppen som de skal dele de voksnes oppmerksomhet med.

Vi syns det er viktig å dele gruppen nå og da slik at de eldste barna får litt alenetid sammen med en voksen der vi gjør morsomme aktiviteter sammen. Tilsvarende vil de mindre barna få mer boltreplass og ro på avdelingen. Noen ganger vil også de minste være inne på formiddagen for å bli bedre kjent med hverandre, voksne og avdelingen. For å skape trygghet er det viktig at vi observerer, tolker og setter ord på barnas følelser.

 

For å få en stabil og trygg gjeng på de ulike avdelingene, har vi bevisst lagt opp til rolige dager hvor det ikke skjer så mye nå i starten. Faste daglige rutiner skaper trygghet for små barn. Samtidig er det er viktig at vi er fleksible og ser an barnas behov fra dag til dag når vi legger opp hverdagene utover høsten.

I tillegg har vi primærkontaktordningen. Primærkontakten er den som er mest sammen med barnet i tilvenningsperioden. Utover dette har en et ekstra ansvar for å følge med på utviklingen til barnet på ulike områder og videreformidle dette til de andre på avdelingen ved avdelingsmøter.

Trygge foreldre skaper trygge barn. Derfor er det viktig for oss at foreldre føler seg ivaretatt og får tilstrekkelig informasjon. Vi oppfordrer dere til å spørre dersom dere lurer på noe. Alle nye foreldre mottar et velkomstbrev med diverse informasjon om tilvenning, avdelingen og barnehagen, inkludert utstyrsliste og helse- og tillatelsesskjemaer som foreldre fyller ut.

Alle nye foreldre får tilbud om oppstartsamtale ved oppstart i barnehagen.

 

Vi gleder oss til å ønske nye barn og foreldre hjertelig velkommen til barnehagen vår 🙂