Mat og måltider

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage følger vi nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage følger vi nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Retningslinjen er utgitt av Helsedirektoratet, og gir føringer for blant annet hyppighet og innhold i barnehagens mattilbud. I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage legger vi opp til tre måltider om dagen. Utgangspunktet for måltidene er:

  • frokost mellom 08:00 – 08:30
  • lunsj mellom 11:00 – 11:30
  • ettermiddagsmat mellom 14:00 – 14:30

Tidene kan variere noe, da det er ulikt hva enkeltbarn og barnegruppene har behov for. For de minste barna kan det være behov for mat før eller etter soving, og de får da tilbud om det.
For de større barna kan det være slik at de trenger tid til å avslutte lek før de er klare for å spise.

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage har barna som skal spise frokost i barnehagen med seg egen frokost og får servert lunsj og ettermiddagsmat fire dager i uken. En dag i uken er det matpakkedag. Barna har da med seg matpakke til alle måltider. Dagene barnehagen serverer lunsj består den av melk, grovt brød, variert pålegg og grønt.
Ettermiddagsmat er knekkebrød/brød med pålegg, vann, frukt og grønt. En dag i uken serverer vi varm lunsj.

Vi har valgt denne organiseringen av måltidene da vi ser det at barna har med seg frokost selv gir personalet tid til å fokusere på barna på morgenen, fremfor å tilberede mat. Matpakkedag har vi fordi det gir foreldre som ønsker valgfrihet til hva de vil servere barna, samtidig som det gir en god fleksibilitet på turdager. Matpakken er også kulturelt forankret i Norge, og vi ønsker å bidra til å videreføre denne tradisjonen. På turdager hender det også at vi fyrer bål, og barna kan da ha med noe å grille i matpakken.

Les mer om Helsedirektoratets retningslinje for mat og måltider i barnehagen her