Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage skal alle barn oppleve et trygt og godt barnehagemiljø.

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage er vi opptatt av at barna skal oppleve følelsen av tilhørighet og felleskap. Alle mennesker trenger å føle at de har noen å dele tanker, følelser og erfaringer med. Noen som kjenner deg, som bryr seg om deg og som du vet vil passe på deg når det trengs.  Det handler om å få være et verdifullt menneske sammen med andre og å være en del av flokken.

Hver dag jobber vi for å gi barna et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage skal barna:

  • Bli møtt med respekt, tydelighet, varme og engasjement.
  • Oppleve støtte i lek og samspill.
  • Oppleve vennskap og glede i samspill med andre.
  • Ha gode lekemiljøer hvor barna kan fordype seg i leken.
  • Få bruke kroppen sin aktivt og utfolde seg i ulike miljøer som både utfordrer og gir mestring.
  • Nyte godt av at barnehagen og foreldre har et godt samarbeid.