16:9
Jente løper

Gratis webinar om barns seksuelle helse for deg som jobber med barn

Barnehagestiftelsen Kanvas har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre webinar med fokus barns seksuelle helse.

Webinaret er todelt med en teoretisk del som omhandler «Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep», og en praktisk del med gjennomgang av vårt metodiske verktøy «Snakk med barn». Verktøyet er digitalt og ligger åpent for alle til fri benyttelse.

Webinaret skal bidra til å gjøre barnehageansatte bedre i stand til å snakke med barn om seksualitet og seksuell helse, og derigjennom anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Webinaret skal også bidra til å nå Helsedirektoratets målsetting i «Snakk om det!» ved å styrke små barns begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for identitet, kropp og grenser.

Teoretisk del:

Metodisk verktøy – Snakk med barn:

Webinaret er gratis og varer 1,5 time. Det passer for alle som jobber med barn, eksempelvis innen barnehage, skole, helsesektor og barnevern.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål til foredragsholder i løpet av webinaret.

Det gjennomføres seks webinarer og du melder deg på ønsket dato ved å følge påmeldingslinken under. Link til webinar sendes ut noen dager i forkant via e-post, det er derfor viktig at riktig e-post legges inn på hver deltaker. NB! Sjekk spamfilter/søppelpost i tilfelle den havner der.

Dersom dere skal samle personalgruppen for å se webinaret på felles skjerm er det nok at dere melder på med en e-post adresse. Da er det fint om dere setter inn antall personer som skal samles i kommentarfeltet. På denne måten får vi en oversikt over hvor mange vi når ut til med webinaret.

Datoer:

Torsdag 24. september 2020 klokken 08:00 – 09:30 Link til webinaret er sendt ut til de påmeldte – har du ikke mottatt denne ta kontakt her
Torsdag 15. oktober 2020 klokken 17:30 – 19:00 Link til webinaret er sendt ut til de påmeldte – har du ikke mottatt denne ta kontakt her
Torsdag 22. oktober 2020 klokken 08:00 – 09:30 Link til webinaret er sendt ut til de påmeldte – har du ikke mottatt denne ta kontakt her
Torsdag 29. oktober 2020 klokken 17:30 – 19:00 Link til webinaret er sendt ut til de påmeldte – har du ikke mottatt denne ta kontakt her
Tirsdag 3. november 2020 klokken 08:00 – 09:30 Link til webinaret er sendt ut til de påmeldte – har du ikke mottatt denne ta kontakt her
Onsdag 25. november 2020 klokken 17:30 – 19:00 Link til webinaret er sendt ut til de påmeldte – har du ikke mottatt denne ta kontakt her

Velkommen!