Gratis webinar om barns seksuelle helse for deg som jobber med barn

Barnehagestiftelsen Kanvas har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre webinar med fokus barns seksuelle helse.

Webinaret omhandler «Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep» inkludert en kort gjennomgang av vårt metodiske verktøy «Snakk med barn». Verktøyet er digitalt og ligger åpent for alle til fri benyttelse.

Webinaret skal bidra til å gjøre barnehageansatte bedre i stand til å snakke med barn om seksualitet og seksuell helse, og derigjennom anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Webinaret skal også bidra til å nå Helsedirektoratets målsetting i «Snakk om det!» ved å styrke små barns begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for identitet, kropp og grenser.

Innhold webinar:

  • hva er normal seksuell lek og atferd hos barn?
  • hvordan kan vi møte denne leken i barnehagen?
  • hvordan sette grenser for leken og hvordan støtte barn i å sette grenser for egen kropp?
  • hva skal man snakke med barn om?
  • hvilke ord og begreper kan brukes?
  • hvordan kan personalet møte foreldrenes ulike syn?
  • hvordan kan vi lære barn hva som er lov og ikke lov av berøringer fra voksne

Metodisk verktøy – Snakk med barn:

  • introdusere verktøyets oppbygging, de ulike alderstrinnene og foreldresamarbeidet
  • gi deltakerne kunnskap om verdikort og praksisfortellinger
  • vise filmer fra praksisfeltet i barnehagen

Webinaret er gratis og varer 1,5 time. Det passer for alle som jobber med barn, eksempelvis innen barnehage, skole, helsesektor og barnevern.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål til foredragsholder via chatfunksjonen i løpet av webinaret.

Det gjennomføres 4 webinarer og du melder deg på ønsket dato ved å følge påmeldingslink nedenfor.

Link til webinar sendes ut noen dager i forkant via e-post, det er derfor viktig at riktig e-post legges inn på hver deltaker. NB! Sjekk spamfilter/søppelpost i tilfelle den havner der.

Dersom dere skal samle personalgruppen for å se webinaret i fellesskap er det nok at dere melder på med en e-post adresse. Da er det fint om dere setter inn antall personer som skal samles slik at vi får en oversikt over hvor mange vi når ut til.

NB! Alle påmeldte får tilsendt et opptak av webinaret i etterkant som er tilgjengelig ut 2021.

Velkommen!

DatoKlokkeslettLink til påmelding
Onsdag 8.september 202117:30-19:00link til direktesending er sendt ut mandag 6.9 – ved spørsmål send e-post til lef@kanvas.no
Onsdag 22. september 202117:30-19:00link til direktesending er sendt ut mandag 20.9 – ved spørsmål send e-post til lef@kanvas.no
Onsdag 27. oktober 202117:30-19:00Påmelding
Onsdag 17. november 202117:30-19:00Påmelding