16:9
Jente løper

Gratis webinar til foreldre/foresatte – barns seksuelle helse

Barnehagestiftelsen Kanvas har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre webinar rettet mot foreldre/foresatte. Tema er «Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep».

Hensikten med webinaret er å gjøre foreldre trygge på å snakke med barn om seksualitet og seksuell helse, og derigjennom forebygge overgrep mot barn. Webinaret skal også bidra til å nå Helsedirektoratets målsetting i «Snakk om det!» ved å styrke små barns begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for identitet, kropp og grenser.

Har barn seksuelle følelser? Hvordan skal vi møte og veilede barn i deres utforskende lek når den oppstår i barnehagen eller hjemme uten å påføre dem skam og tabuer?

Hvilke forpliktelser har barnehagene gjennom rammeplanen, Helsedirektoratet og WHO og FN`s Barnekonvensjon?

Kursinnhold:

Webinaret er gratis og varer 1 time og 15 minutter. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til foredragsholder via chatfunksjonen.

Link til webinaret sendes ut to dager i forkant, det er derfor viktig at riktig e-post legges inn i påmeldingsskjemaet. NB! Sjekk spamfilter/søppelpost i tilfelle den havner der. Alle påmeldte får tilsendt ett opptak av webinaret i etterkant som er tilgjegelig ut 2021.

Skjema med datoer og link til påmelding:

DatoKlokkeslettLink til påmelding
Onsdag 15. september19:30-20:45 link til direktesending er sendt ut – ved spørsmål send e-post til lef@kanvas.no
Onsdag 20. oktober18:00-19:15Påmelding
Onsdag 3. november19:30-20:45Påmelding
Torsdag 25. november18:00-19:15Påmelding