Human Dynamics kurs – trinn 1

Human Dynamics er et konkret verktøy for å øke forståelsen av de ulike prosesser som styrer våre måter å lære på, bearbeide informasjon, løse oppgaver og kommunisere med hverandre. Gjennom økt forståelse for ulikheter, kan vi bedre forstå hvordan vi skal møte kollegaer, barn og foreldre.

En barnehage som kan se ulikheter som en ressurs, vil kunne skape et bedre læringsmiljø for barna og vil kunne bidra til å få et positivt arbeidsmiljø.
Human Dynamics baserer seg på PH.D. Sandra Seagels erfaringer og studier av grunnleggende menneskelige prosesser. Gjennom dagene jobber vi med videoobservasjon, kursmateriell, praktiske øvelser, gruppeoppgaver, diskusjon og egen refleksjon.

Alle vil få utdelt kurshefter i løpet av de 2 dagene. Vær oppmerksom på at kursheftene er på svensk.

Samarbeid og utvikling:

• Hva er Human Dynamics, historikk og bakgrunn
• Våre likheter og ulikheter
• Bli kjent med egne og andres arbeidsprosesser
• Kommunikasjonsbehov
• Utviklingsveier

Av hensyn til at alle går inn i individuelle prosesser og gruppeprosesser, ber vi alle om å være tilstede hele dagene.

Dette er et 2-dagers kurs, ta kontakt for avtale om pris på kurs@kanvas.no
eller ring Line Ellefsrud Fornes på mobil 99 51 25 52.

Kursholdere:

Wenche Hagelund kursholder Kanvas -Human Dynamics

Wenche Hagelund er daglig leder i Torvbråten Kanvas-barnehage. Hun er sertifisert Human Dynamics facilitator. Hun har brukt dette verktøyet i barnehagen i over 10 år, og har erfaringer med hvordan dette bidrar til forståelse av ulikheter og hvordan se dette som en ressurs. Wenche har i tillegg videreutdanning i veiledning og er en engasjert kursholder.

lene

Lene Kjeldsaas er leder for Kanvas kompetanse. Hun er utdannet førskolelærer med videreutdanning innen veiledning og coaching. Lene har de siste årene jobbet med kurs, foredrag, veiledning/coaching av ledere og ledergrupper fra ulike virksomheter. I tillegg veileder hun nyutdannede barnehagelærere.

Se alle kurs