Human Dynamics kurs – trinn 2

Et team vil bestå av ulike personer med ulike grunnmønstre og de skal samarbeide om å løse oppgaver. Gjennom dette kurset vil dere erfare hvordan deltakerne behandler informasjon og engasjerer seg i oppgaver på ulike måter. Målet er å forstå hvordan hvert individ med utgangspunkt i sitt grunnmønster kan bidra optimalt til teamet/gruppen. Dine erfaringer og kunnskap vil også bidra til ferdigheter rundt hvordan et optimalt team kan settes sammen.

Disse to dagene vil vi sette fokus på:

• Hvordan kan vi utnytte de ressursene hver enkelt medarbeider har
• Teamarbeidet; bli mer bevisst, kvalitativt og produktivt
• Fokus på arbeidsprosessen
• Fokus på samspillet i teamet
• Hva skjer med oss under situasjoner som skaper stress

Vi vil gjennom dagene arbeide med team/gruppeoppgaver, video og video- observasjon. Alle vil få utdelt kurshefter i løpet av de 2 dagene. Vær oppmerksom på at kursheftene er på svensk.

Kursholdere:

Wenche Hagelund kursholder Kanvas -Human Dynamics

Wenche Hagelund er daglig leder i Torvbråten Kanvas-barnehage. Hun er sertifisert Human Dynamics facilitator. Hun har brukt dette verktøyet i barnehagen i over 10 år, og har erfaringer med hvordan dette bidrar til forståelse av ulikheter og hvordan se dette som en ressurs. Wenche har i tillegg videreutdanning i veiledning og er en engasjert kursholder.

lene

Lene Kjeldsaas er leder for Kanvas kompetanse. Hun er utdannet førskolelærer med videreutdanning innen veiledning og coaching. Lene har de siste årene jobbet med kurs, foredrag, veileding/coaching av ledere og ledergrupper fra ulike virksomheter. I tillegg veileder hun nyutdannede barnehagelærere.

Dette er et 2-dagers kurs og av hensyn til at alle går inn i store teamprosesser, ber vi alle om å være tilstede hele dagene.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

"*" indicates required fields

Skriv ønsket dato(er)
Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder

 

Se alle kurs