Hvor er det blitt av leken?

I følge rammeplan for barnehagen skal barnehagens innhold fortsatt være basert på lek, omsorg og læring. For å oppnå et optimalt barnehagemiljø må personalet ha kunnskap om lekens betydning for å lære. De må også være bevisst sin rolle og deltakelse i leken.

Det er gjennom lek og læring at barna blir kjent med sin verden. Jo mer de leker og lærer, desto bedre kan de lære sin verden å kjenne. Dette krever et kompetent personale som bidrar til et læringsmiljø preget av lek, humor og felleskap.

Kurset fokuserer på
• kjennetegn ved lek
• når leker barn?
• lek og læring i et utviklingspedagogisk perspektiv
• leken – det viktigste i barns liv
• små barn og lek
• de ansattes rolle, deltakelse og oppgaver i barns lek og læring

Kursholder:
Ingunn Brønstad kursholder Kanvas - Hvor er det blitt av leken?

Ingunn Brønstad er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet.
Hun har erfaring som både daglig leder og pedagogisk leder i barnehage. Ingunn er utdannet førskolelærer fra Dronning Mauds Minne, og har videreutdanning i filmkunnskap, mediekunnskap, teaterkunst, dramapedagogikk og ledelse. Hun er en inspirerende foredragsholder med masse humor og energi.

 

BESTILLING OG PRIS:

Kurset kan bestilles som 3-timers kurs eller heldagskurs

Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
Pris heldagskurs (6 timer): kr 30 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tillegg.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

"*" indicates required fields

Skriv ønsket dato(er)
Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder

Tilbakemelding fra kursdeltakere:
«Sprudlene og engasjerende»
«Takk for en fortreffelig kursdag! Du er positiv, engasjerende og en inspirasjon for oss som jobber i barnehage»
«Du gir realistiske innspill som skaper refleksjon hos den enkelte»
«Mange av oss har fått litt å tenke på rundt voksenrollen i barnehagen»

Se alle kurs