NYHET! Hvordan jobbe forebyggende med psykisk helse i barnehagen?

I den nye barnehageloven §41 står det «Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering». Det står også at «Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna».

Å forebygge handler om å være i forkant, og i dette kurset er fokuset å være i forkant av psykisk uhelse. Psykisk helse koster Norge 280 milliarder kroner i året, og 80% av dette handler om angst og depresjonslidelser. Dette er en lidelse som ofte starter i barne- og ungdomsårene, og en stor andel av disse unge forteller om mobbing i barndommen.

Barnehagen må være tidlig ute med å forebygge gjennom trygge ansatte, som er nysgjerrige nok til å lære hele livet, rause nok til å forstå og trygge nok til å være den rollemodellen barna fortjener.

Kursinnhold:

Kursholder:

Torill Bjørgum, fagarbeider med videreutdanning innen psykisk helse og rusarbeid. Hun har 10 års erfaring som spesialpedagogisk medarbeider i flere Kanvas-barnehager i Vestfold. Torill har et glødende engasjement for at barn skal møte voksne som er nysgjerrige nok til å lære hele livet, rause nok til å forstå og trygge nok til å være den rollemodellen barna fortjener.

Bestilling og pris:

Kurset kan bestilles som 2- eller 3-timers kurs på kveld eller til planleggingsdag.
Pris 2 timer: kr 7 000,- for gruppe på inntil 60 personer
Pris 3 timer: kr 8 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tilegg.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

  • Skriv ønsket dato(er)
  • Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
  • Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder