Konferanse om barns seksuelle helse og forebygging av vold og overgrep 2021

Målet med konferansen er å øke din kunnskap om hvordan man oppdager og forebygger vold og overgrep mot barn, og hvordan du kan bli mer kompetent til å lytte til barns vonde fortellinger. Vi har fått med oss en rekke kapasiteter innen fagområdet og kan tilby en dag med meningsfylt faglig innhold.

 

Tema for dagen:

 «Avdekking av seksuelle overgrep – hindringer og muligheter»

Siri Søftestad, er sosionom med ph.d. Hun har arbeidet i det tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-årene, blant annet som rådgiver, tiltaks- og kompetanseutvikler og forsker. Hun har skrevet flere fagbøker og fagartikler. Hun er en av initiativtaker til nettverket reddesmå.no, som hun nå representerer gjennom undervisningsvirksomhet, forskning og fagbokskriving.

«Mitt liv»

Alexander Skadberg vil ta dere med på en reise i sitt liv; fra han ble adoptert som toåring til Norge fra Colombia, gjennom hans liv i barnehagen og frem til dag. Han vil fortelle om menneskene som har vært med på å forme han til den han er i dag. De som så han og gjorde en forskjell i hans vanskelige oppvekst. Han forteller sin historie på en på en humoristisk måte, men med en alvorlig undertone til ettertanke.

«Kroppen min eier jeg – i barnehagen»

Redd Barna presenterer «Kroppen min eier jeg – i barnehagen». Dette er en serie bestående av animasjonsfilmer, utviklet av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super, samt et helt nytt samtaleverktøy som er utviklet i samarbeid med barnehager over hele landet. Verktøyet er rettet mot de eldste barna i barnehagen og har som mål å gi dem barnevennlig, enkel og tydelig informasjon om hva seksuelle overgrep er, og hvordan de kan få hjelp om de skulle være utsatt.

Silje Vold jobber i Redd Barna, som spesialrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep. Silje jobber med å innhente ny kunnskap om vold og overgrep, påvirke politiske prosesser for å sikre barn i Norge bedre beskyttelse, og utvikle verktøy og informasjonsmateriell til lærere, barnehager og barn og unge selv. Silje Vold har også vært prosjektleder for Redd Barna sine samarbeidsprosjekt med NRK Super – om temadager om seksuelle overgrep i 2017 og temadager om vold mot barn i 2019.

«Barns seksuelle helse»

Pia Friis, fagkonsulent Kanvas kompetanse. Hun er barnehagelærer, forfatter og har grunnfag i Global Forståelse. Pia er en engasjert foredragsholder som begeistrer og utfordrer sine tilhørere.

Sikre deg en plass på konferansen – meld deg på i dag!

PRAKTISK INFORMASJON:

Dato:     10. november 2021
Tid:       09.00-16.00
Pris:      kr 1700,- (ved påmelding av 5 eller flere kr 1600,-)
Sted:    Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

PROGRAM

Påmeldingsfrist 1. november 2021
Se våre avmeldingsregler