16:9 film via projektor

Kreativ bruk av digitale verktøy, fra konsument til produsent

Digitale verktøy skal være en del av mangfoldet i barnehagen, og en bevisst tilnærming fra de ansatte er avgjørende. Profesjonsfaglig digital kompetanse forventes, og det er vesentlig hvordan og hvorfor teknologien brukes. Er vi kun opptatt av forhåndsdefinerte læringsmål, kan det forringe opplevelsen og prosessene som finner sted i barnet.

Digital praksis i barnehagen er bruk av digitale verktøy i kreativitet, lek og læring. Det handler om sosial utjevning, det handler om like muligheter for alle.

Digitale verktøy kan brukes i det pedagogiske arbeidet for å skape varierte lekemiljøer og for å gi de yngste barna estetiske opplevelser. Ved hjelp av projektor, iPad og PC åpner det seg nye muligheter for å endre rommet og skape magi i hverdagen.

Kurset inneholder praksisfortellinger og forslag til hvordan man kan jobbe med digital praksis som del av barnehagens pedagogiske praksis. Bildebruk, deling av innhold, personvern og definisjonsmakt vil bli stikkord foredragsholder tar for seg både i forhold til barnehagens interne bruk men også i forhold til deling med foreldre og i sosiale medier. For å øke læringseffekten for den enkelte anbefaler vi at deler av kurset er en workshop hvor man jobber aktivt med temaet.

Vi tilpasser kurset etter deres ønske, og tema kan være:

Kursholder:

Cathrine Fragell Darre jobber som daglig leder i Bjerkealléen Kanvas-barnehage. Hun er barnehagelærer med videreutdanning i IKT for lærere, spesialpedagogikk og ledelse. Cathrine er en sprudlende foredragsholder som inspirerer sine kursdeltakere.

Bestilling og pris:

Kurset kan bestilles som 3-timers kurs eller heldagskurs

Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
Pris heldagskurs (6 timer): kr 30 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tilegg.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

"*" indicates required fields

Skriv ønsket dato(er)
Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder