Et LØFT i tankegangen – en innføring i løsningsfokusert tilnærming

Når problemene melder seg vil vi så gjerne vite hva årsaken er. Men kan vårt vitebegjær hindre oss i å oppdage smarte løsninger? Hvor flink er du til å registrere de gode valgene vi gjør? Hvor bevisst er du rundt dine egne bidrag til gode løsninger?

I dette kurset får du lære om grunntankene i løsningsfokusert tilnærming. Du blir kjent med teknikker for hvordan du kan gjennomføre en jungeljakt i egne og andres ressurser. Dette hjelper deg til å møte deg selv og andre på en vennligere og mer reflektert måte.

Tankegangen hjelper deg i rollen som fagperson eller forelder. Små barn har også stor nytte av å lære litt om dette.

I kurset får du lære om:

Kristin Berg kursholder Kanvas kompetanse - et LØFT i tankegangen
Kursholder:

Kristin Berg er utdannet familieterapeut og har i en årrekke jobbet innen rehabiliteringsfeltet for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun er født blind, og dette har gitt henne erfaringer som gir nyttige tilleggs dimensjoner i kursene hun formidler. Hennes tilnærming hviler på kreativitet, jakten etter menneskers iboende ressurser og verktøy som fremmer et løsningsorientert blikk.

Bestilling og pris

Kurset kan bestilles som 3-timers kurs eller heldagskurs

Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
Pris heldagskurs (6 timer): kr 30 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tillegg.

For bestilling send e-post til kurs@kanvas.no eller ring Line Ellefsrud Fornes på mobil
99 51 25 52.

Se alle kurs