Psykososialt barnehagemiljø – skjerpet aktivitetsplikt § 43

Det er tre år siden lovendringen om trygt og godt barnehagemiljø trådte i kraft. Nylig varslet Statsforvalteren i Oslo og Viken om oppfølging av kommunene knyttet til gjennomføring av tilsyn med barnehagemiljø og internkontroll i 2024. Er din barnehage godt nok forberedt på dette?

Kurset vil gi deg en grundig gjennomgang av § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn.

Gjennom kurset veksles det mellom teori og refleksjonsøvelser og du vil få gode verktøy til å jobbe med § 43 i din barnehage/på din avdeling.

Kursinnhold:

• Hva innebærer det at ansatte krenker et barn?
• Hvor går grensen mellom krenkelse og grensesetting?
• Hva er mitt toleransevindu og når slutter jeg å være en god voksen for barn?
• Hvordan unngå krenkelser når det koker på avdelingen?

Kursholder:

Pia Katarina Halvorsen er barnehagefaglig rådgiver i Kanvas Kompetanse. Hun er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid, coaching, anerkjennende kommunikasjon og har en mastergrad i ledelse.

Pia har i en årrekke vært engasjert i arbeidet med å forebygge mobbing i barnehagen, og har blant annet deltatt i utarbeidelsen av Partnerskap mot mobbing.

PRAKTISK INFORMASJON

Dato: Mandag 13. mai 2024
Tid: 13.00-16.00
Pris: kr 795,- per person (ved påmelding av 5 eller flere kr 650,-per person)
Sted: Stiftelsen Kanvas, Møllergata 12, 0179 Oslo
Målgruppe: Kurset er rettet mot barnehagelærere, pedagogiske ledere og daglige ledere/styrere.

MELD DEG PÅ HER:

Psykososialt barnehagemiljø – skjerpet aktivitetsplikt § 43

  • Barnehage/organisasjon/firma
  • Gatenavn og nummer
  • Oppgi org nummer slik at vi kan sende EHF faktura. Vi kan også sende faktura som pdf til e-post adresser dersom det er ønskelig.
  • Navn Stillingstittel E-postActions
       

Frist for påmelding: 6. mai 2024