Relasjonskvalitet i barnehagen

Er du bevisst din evne til å være i en trygg og god relasjon til barn?

Kvalitet i barnehagen handler om de ansatte. En trygg relasjon er basis og forutsetning for barns emosjonelle utvikling, læring og mestring. Rammeplanen beskriver anerkjennende og støttende relasjoner som utgangspunkt for utvikling av barns sosiale kompetanse.

En stor del av barns hverdag foregår i barnehagen, og dermed blir barnehagen en viktig arena for barns relasjonserfaring. Gode relasjoner i barnehagen danner grunnlag for at barn utvikler tillit og tar ansvar for seg selv og felleskapet senere i livet. Kort sagt, gode relasjoner er grunnsteinen i barnehagen.

Kursholder benytter «Kanvas’ verdispill relasjonskvalitet voksen – barn» i kurset. Verdispillet er utviklet for å bidra til refleksjon rundt tilknytning og relasjoner mellom barn og voksne. Spillet inneholder påstander for barnehageansatte og foreldre, og egner seg til bruk på avdelingsmøter, personalmøter og foreldremøter. Påstandene får deg til å tenke grundig gjennom din væremåte i det daglige liv i barnehagen.

Kursholder:

Bilde av Toril KristensenToril Kristensen, lærer ved Stig skole, kursholder i Kanvas kompetanse og veileder i flere barnehager. Hun er en engasjerende kursholder som gir mange gode eksempler fra barnehagehverdagen.

 


BESTILLING OG PRIS:
Kurset kan bestilles som 3-timers kurs

Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tilegg.

For bestilling send e-post til kurs@kanvas.no eller ring Line Ellefsrud Fornes på 99 51 25 52.

Se alle kurs