Sosial kompetanse og forebygging av mobbing

En rapport fra NOVA viser at det fortsatt forekommer mobbing i barnehagen. Noen barn blir eksempelvis stengt ute fra leken eller blir ertet. Barns trivsel er voksnes ansvar.

For at barnehagen skal arbeide forebyggende trenger de ansatte kompetanse og bevissthet om å skape et godt psykososialt miljø. Barns evne til å etablere vennskap henger i stor grad sammen med deres sosiale kompetanse. Selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll er viktige områder å arbeide systematisk med.

Kurset gir deg innsikt i:

Kursholder:

Toril Kristensen kursholder Kanvas - sosial kompetanse
Toril Kristensen, lærer ved Stig skole, kursholder i Kanvas kompetanse og veileder i flere barnehager. Hun er en engasjerende kursholder som gir mange gode eksempler fra barnehagehverdagen.

BESTILLING OG PRIS:

Kurset kan bestilles som 3-timers kurs eller heldagskurs
Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
Pris heldagskurs 6 timer: kr 30 000,- for gruppe på inntil 60 personer
For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tillegg. For bestilling send e-post til kurs@kanvas.no eller ring Line Ellefsrud Fornes på 99 51 25 52.

Se alle kurs