Språk og matematikk – les for meg, tell med meg – jeg vil så gjerne lære!

Rammeplan for barnehager fokuserer på områdene barns språkutvikling og deres nysgjerrighet i forhold til antall, rom og form.

Dette kurset belyser hvor viktig det er for barns språkutvikling at de blir lest for og at de får et forhold til fortellingen. Kurset fokuserer også på hvordan barnehagen kan tilrettelegge for lek og hverdagsaktiviteter som påvirker og utvikler barns matematiske kunnskaper. Et av temaene er strukturert arbeid med begrepstrening og metoder for å styrke barns ordforråd. Deltakerne får materiell med fakta og praktiske tips til hvordan øke leselysten. Deltakerne lærer samtaleferdigheter og fortellerferdigheter, og metoder for å utvide barns ordforråd. Språket danner grunnlaget for at barnet lettere kan uttrykke egne behov, opplevelser, følelser og ønsker. Matematikk i hverdagen er også et viktig innhold i kurset. Hvordan kan barnehagen stimulere barnets matematiske ferdigheter, og hvordan kan ulike mattebegreper trekkes inn i dagliglivet? Kursholder legger stor vekt på innlæring av begreper som vil være til hjelp i både norsk og matematikk.

Kursholder:


Toril Kristensen,
lærer ved Stig skole, kursholder i Kanvas kompetanse og veileder i flere barnehager. Hun er en engasjerende kursholder som gir mange gode eksempler fra barnehagehverdagen.


BESTILLING OG PRIS:

Kurset kan bestilles som 3-timers kurs eller heldagskurs

Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
Pris heldagskurs (6 timer): kr 30 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tillegg.

For bestilling send e-post til kurs@kanvas.no
eller ring Line Ellefsrud Fornes på 99 51 25 52.

Se alle kurs