Toddler-konferansen 2019

Målet med konferansen er å heve kompetansen om toddlere gjennom å belyse tidsaktuelle tema. Vi vektlegger forskningen som gjøres på området og knytter denne opp mot relevante eksempler fra praksisfeltet.

Dato:     14. mars 2019
Tid:       09.00-16.00
Pris:      kr 1700,- (ved påmelding av 5 eller flere kr 1600,-)
Sted:    Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Påmeldingsfrist 1. mars 2019
PROGRAM

Sikre deg en plass på konferansen – meld deg på i dag:
Link til påmeldingskjema for Toddlerkonferansen 2018

PROGRAM FOR DAGEN:

09.00 Velkommen til Toddler-konferansen 2019
          ved Lene Kjeldsaas, leder Kanvas kompetanse

09.10 Livsglede og livsmestring – betydningen av omsorgsfulle relasjoner i
barnehagen

Kvaliteten på relasjoner mellom voksne og barn er ett av barnehagens viktigste kvalitetskriterier. Alle som jobber i barnehage trenger solid relasjonskompetanse, slik at barn får være sammen med sensitive og varme mennesker som evner å møte dem på en god måte. Alle barn skal gis mulighet til å oppleve tilhørighet, begeistring, glede og mestring i barnehagen.

Svanaug Lunde, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

10.20  Pause

10.40  Grenseobjekter – hva skal vi være sammen om i tilknytningstiden?

Richard Nykvist og Michelle Jespersen jobber begge med de yngste barna i Glitne Kanvas-barnehage. De opplever at det i tilknytningstiden i barnehagen er stort fokus på å være sammen, bygge gode relasjoner og gjøre barn trygge, og at det pedagogiske innholdet kommer i skyggen. De har begge troen på at det går an å jobbe parallelt med trygg tilknytning og gi hverdagen et innhold hvor leken er sentral.  I Glitne Kanvas-barnehage har de latt seg inspirere av forskningen til Hilde Dehnes Hogsnes, om hvordan grenseobjekter kan fremme trygghet, lek og aktivitet.

Richard Nykvist og Michelle Jespersen, barnehagelærere i Glitne Kanvas-barnehage

11.30 – 12.30  Lunsj

12.30 Ute er de, men hva gjør de yngste barna der?

På bakgrunn av videoobservasjoner av de yngste barnas utelek og data fra kartleggingsverktøyet ITERS-R, tegnes det et helhetlig bilde av uteleken. De materielle rammene for allsidig bevegelseserfaring, lek og læring er relativt gode, men det er stor forskjell på hvordan ansatte tilrettelegger for disse aktivitetene ute. Innlegget er basert på forskningsprosjektene Blikk for barn og Goban.

Karen Marie Eid Kaarby, førstelektor, Institutt for barnehagelæreutdanningen, OsloMet Storbyuniversitet

13.30 Pause

13.50 Sammen om lek

Torvbråten Kanvas-barnehage har arbeidet med å utvikle leken sammen med de yngste barna og vil dele sine erfaringer fra prosjektet.

Tonje Terjesen og Michael Sjøqvist, barnehagelærere i Torvbråten Kanvas-barnehage

14.40 Pause

15.00 Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert at jeg kan klare

Hvorfor er vi så like og samtidig så forskjellige? I dette foredraget vil Rune Storli sette lys på hvordan vi kan forstå toddlernes umettelige, kroppslige utforskertrang av seg selv og sine omgivelser i et helhetlig, dynamisk utviklingsperspektiv. Hvilke konsekvenser kan dette få for hvordan vi møter de yngste i barnehagen?

Rune Storli, førstelektor, seksjon for fysisk aktivitet og helse ved Dronning Mauds Minne

16.00 Slutt 

Se våre avmeldingsregler