Toddler-konferansen 2020

Målet med konferansen er å heve kompetansen om toddlere gjennom å belyse tidsaktuelle tema. Vi vektlegger forskningen som gjøres på området og knytter denne opp mot relevante eksempler fra praksisfeltet.

Du vil blant annet få møte:

Ratib Lekhal, førsteamanuensis – Institutt for kommunikasjon og kultur, BI.
Han snakker om «Kvalitet i barnehagen – vår viktigste investering?»

Erik Eliassen, Postdoc, Ph.D, Folkehelseinstituttet.
«Hvor tidlig bør barn begynne i barnehagen?» I dette foredraget presenterer Erik Eliassen resultatene fra to av de største barnehageforskningsprosjektene i Norge: GoBaN og MoBaKinder.

Dato:     24. mars 2020
Tid:       09.00-16.00
Pris:      kr 1700,- (ved påmelding av 5 eller flere kr 1600,-)
Sted:    Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Påmeldingsfrist 10. mars 2020
Fullstendig program kommer.

Sikre deg en plass på konferansen – meld deg på i dag:
Link til påmeldingskjema for Toddlerkonferansen 2018