Toddler-konferansen 2023

Målet med konferansen er å heve kompetansen om toddlere gjennom å belyse tidsaktuelle tema. Vi vektlegger forskningen som gjøres på området og knytter denne opp mot relevante eksempler fra praksisfeltet.

På konferansen får du høre mer om:

«Kvalitet i barnehagen – vår viktigste investering?»

De senere årene har det stadig dukket opp diskusjoner om varierende kvalitet i norske barnehager. I tillegg har det en rekke ganger blitt hevdet at de første leveårene er de viktigste i barnas liv og at ansatte i barnehagen ønsker mer kompetanse om denne gruppen. Dette danner grunnlaget for foredraget som vil gå nærmere inn på følgende temaer:

Ratib Lekhal, førsteamanuensis – Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

«Hvor tidlig bør barn begynne i barnehagen?»

Stadig flere barn starter i barnehagen før de er 2 år gamle, men hvordan påvirker det deres sosiale og kognitive utvikling? Gir tidlig barnehagestart fordeler som barna kan dra nytte av videre inn i skolen? Og hvilken rolle spiller kvaliteten på barnehagetilbudet? I dette foredraget forsøker Erik Eliassen å besvare disse spørsmålene ved å presentere resultater fra to av de største barnehageforskningsprosjektene i Norge: GoBaN og MoBaKinder.

Erik Eliassen, Postdoc, Ph.D, Folkehelseinstituttet

«Lek påvirker kognitiv utvikling!»

Spedbarn utforsker sine fysiske omgivelser gjennom å gripe og strekke seg etter ting. I dette innlegget vil du få tre eksempler på at dette også påvirker kognitiv utvikling:

Alle disse evnene krever en måte å lagre og hente frem informasjon på som oppnås gjennom handling og aktiv utforskning.

Gustaf Gredebäck, Professor i utviklingspsykologi for Uppsala Barn- og BabyLab ved Uppsala Universitet

«Bruk av digitale verktøy i arbeid med de yngste barna i barnehagen»

I foredraget får du eksempler  på hvordan digitale verktøy kan brukes i det pedagogiske arbeidet for å skape varierte lekmiljøer og for å gi de yngste barna estetiske opplevelser.

Ved hjelp av projektor, iPad og PC åpner det seg nye muligheter for å endre rommet og skape magi i hverdagen.

Hovedfokus er bruk av digitale verktøy for å endre rommet:

Cathrine Fragell Darre, daglig leder i Bjerkealléen Kanvas-barnehage og kursholder for Kanvas kompetanse

Sikre deg en plass på konferansen – meld deg på i dag!

PRAKTISK INFORMASJON:

Dato:     Onsdag 8. mars 2023
Tid:       09.00-16.00
Pris:      kr 1700,- (ved påmelding av 5 eller flere kr 1600,-)
Sted:    Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

PROGRAM

Påmeldingsfrist 26. februar 2023
Se våre avmeldingsregler