Toddlere i barnehagen

En sentral utviklingsoppgave for de yngste barna er å knytte seg til en eller flere omsorgspersoner. En positiv tilknytningsprosess fører til at små barn utvikler en grunnleggende følelse av trygghet.

Barnehagepersonalet er viktige tilknytningspersoner for små barn, og må være bevisst på dette i samspillet med barna. Forskning viser at halvparten av voksen – barn relasjonene er trygge. Dette kan være at relasjonen ikke har utviklet seg positivt. Med en stadig økende andel småbarn er det nødvendig å løfte frem barnehagen som en arena for danning også for disse barna.

Dette kurset tar for seg betydningen av voksnes relasjonskompetanse, og samspillets betydning – og betydningen av den ene som gjør det mulig for barn å ha en god tilknytningsprosess. En god relasjon krever fysisk og emosjonell omsorg, kontinuitet og positiv følelsesmessig engasjement. Trygge barn er kompetente barn. Gjennom økt kunnskap om toddlerne får vi bedre grunnlag for å tilrettelegge barnehagen og skape gode, meningsfulle miljø for dem.

Kurset gir deg innsikt i:

• tilknytningsteori og praksis
• emosjonell utvikling
• åtte temaer for godt samspill
• sanseopplevelser og kropp
• lek, omsorg og læring
• tilrettelegging av det fysiske miljøet for toddlerne

Kursholder:

Ingunn Brønstad kursholder Kanvas - toddlere i barnehagen

Ingunn Brønstad er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Hun har erfaring som både daglig leder og pedagogisk leder i barnehage. Ingunn er utdannet førskolelærer fra Dronning Mauds Minne, og har videreutdanning i filmkunnskap, mediekunnskap, teaterkunst, dramapedagogikk og ledelse. Hun er en inspirerende foredragsholder med masse humor og energi.

BESTILLING OG PRIS:
Kurset kan bestilles som 3-timers kurs eller heldagskurs

Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
Pris heldagskurs (6 timer): kr 30 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tillegg.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

"*" indicates required fields

Skriv ønsket dato(er)
Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder

 

Se alle kurs