​Gratis webinar om EBBA – Observasjon og analyse for kvalitetsutvikling i barnehagen

EBBA er et digitalt analyse- og observasjonsverktøy for kvalitetsutvikling i norske barnehager, laget av barnehageforskere. EBBA er et verktøy som skal hjelpe barnehagen med å vurdere kvaliteten på barnas vilkår for omsorg, lek, læring og danning. Link til EBBA

Kanvas har bidratt i utviklingen av EBBA og tilbyr nå hele barnehagesektoren et gratis webinar for å gi en kort innføring i bakgrunn, metodikk og bruk av verktøyet. Webinaret anbefales for barnehagelærere og daglig ledere.

Webinaret er gratis og varer 1 time. Det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholder via chatfunksjonen underveis i webinaret.

PRAKTISK INFORMASJON
Dato: Onsdag 10. mars 2021
Tid: 17.30-18.30
Påmeldingsfrist 8. mars 2021.

Link til webinaret sendes ut to dager i forkant, det er derfor viktig at riktig e-post legges inn i påmeldingsskjemaet. NB! Sjekk spamfilter/søppelpost i tilfelle den havner der.