Les, fortell og snakk med meg – om å skape et levende språkmiljø

Språket danner grunnlag for at barn lettere kan uttrykke egne behov, opplevelser, følelser og ønsker. For å skape et levende språkmiljø i barnehagen er det viktig å arbeide strukturert med begrepstrening, samtaleferdigheter og fortellerferdigheter. Toril Kristensen, lærer ved Stig skole, veileder og kursholder hos Kanvas, avslutter Kanvas’ Toddler-konferanse med eksempler på metoder for å styrke og utvide barns ordforråd, og tips til hvordan øke leselysten hos barn.

Kanvas arrangerer årlig en Toddler-konferanse med fokus på de yngste i barnehagen. Hovedtemaene for årets konferanse er språkutvikling, risikolek og barnehagens indre liv i et tilknytningsperspektiv. Målet med konferansen er å heve kompetansen om toddlerne gjennom å belyse tidsaktuelle tema. Vi vektlegger forskningen som gjøres på området, og knytter denne opp mot relevante eksempler fra praksisfeltet.