Å skape gode overganger med grenseobjekt

Grenseobjekt hjelper å skape trygghet og fellesskapsfølelse i overgang til barnehagen og på ny avdeling

Et grenseobjekt skaper sammenheng mellom barnehage og hjemmet. Det er ett gjenkjennbart objekt som skal prege barnehagen i oppstarten, og ha en brobyggende funksjon mellom hjemmet og barnehagen. Vi har grenseobjekt for helt nye barn hos oss, og for de barna som skal begynne på ny avdeling.

Når barna starter i barnehagen om høsten møter de en avdeling som er preget av grenseobjektet og ulike elementer fra boken eller eventyret. For de minste har vi i år babblarne, og for de eldste har vi Bukkene Bruse. Barna vil få med seg boken allerede før sommeren, slik at foreldre sammen med barnet kan snakke om figurene, og bli litt kjent med historien. Dette vil da være ting som er gjenkjennelig for barnet, og kan skape trygghet ved å møte noe kjent i en ellers ny og kanskje utrygg verden.

Dette er en unik mulighet til å hjelpe barna, til å se sammenheng mellom hjem og barnehage i oppstarten, og skape trygghet på en ny avdeling. Vi har veldig gode erfaringer med dette, og ser gjensynsgleden og tryggheten dette bidrar med😊