Digital hverdag

Digitale verktøy er en del av dagens samfunn, og vi tar i bruk noen av disse verktøyene sammen med barna.

I vår barnehage får barna mulighet til å bli bedre kjent med noen av våre digitale verktøy. Barna skal få oppleve glede og lærelyst gjennom å bruke verktøy til å utforske, lete og være nysgjerrig.

Vi som jobber i barnehagen har et bevisst forhold til disse verktøyene. Vi er reflektert rundt bruken av disse; at det skal være en tanke bak, et spesifikt fokus og en hensikt. Det være seg å forske, prøve ut og lære mer, eller jobbe konkret med vektøyene i ulike prosjekter.

Et eksempel på et slikt verktøy er mikroskop, noe vi har i bruk her i barnehagen og som er blitt godt mottatt av barna. Det er både gøy og spennende å se hvordan ting ser ut når det blir forstørret. Etterhvert som barna lærer seg å mestre vertøyet vil det bli en naturlig del av ulike prosjektarbeid, og andre små forskningsaktiviteter gjennom året.