Et inkluderende språkmiljø

Språket er innfallsporten til sosial mestring, og språklig kompetanse gir et godt grunnlag for å lære kunsten å omgås hverandre.

Tidlig og god språkstimulering gjennom et støttende og inkluderende språkmiljø er en viktig del av barnehagens innhold. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, og ha innflytelse i hverdagen. Språket er innfallsporten til sosial mestring, og det å kunne mestrer de sosiale arenaene er viktig for barns utvikling av selvfølelse og identitet.

Å lese sammen med barna er et godt utgangspunkt for aktiviteter, lek og språkutvikling. Ved å vektlegge gode lesestunder med spennende, innholdsrike bøker og fortellinger vil vi skape en god arena for å utvikle språk, reflektere og bearbeide opplevelser.

De små hverdagssamtalene er en viktig og verdifull arena. Den er helt klart viktig for språkutviklingen, men også viktig på den måten at barna i slike samtaler blir møtt av en voksen som ser, hører og forstår. Vi inviterer barna til å dele det de tror, tenker og ønsker, og forklare det de mener og vil. Her er det rom for undring, filosofering, og å dele tanker, erfaringer og opplevelser. Vår rolle som voksne er å være lyttende, skape trygghet og rom, slik at hvert enkelt barn får delta i samtaler på sine premisser.

Hos oss bruker vi bildestøtte og tegn til tale i hele barnehagen. Forskning viser at barn som tar i bruk tegn til tale får bedre språkforståelse og større ordforråd, og bruker denne kommunikasjonsformen på en naturlig måte sammen med andre. Dette bidrar også til å skape et inkluderende miljø for alle i barnehagen.