Lekende læringsmiljø

Vi har et levende leke- og læringsmiljø, som inspirerer til utforskning, kreativitet og vitebegjær.

Barns lek og læring henger nøye sammen, og vi vil skape en hverdag der det er tid og rom for lek i et inspirerende leke- og læringsmiljø. Det krever voksne som er deltakende og støttende, hjelper barna ved å sette ord på det de gjør, og følger opp og tilfører det barna har behov for underveis.

Vi har et levende leke- og læringsmiljø, der miljøene er i endring på lik linje med barna. Vi skaper spennende, utfordrende og magiske lekemiljøer, og tilfører og endrer underveis ut i fra hvordan barna bruker de. Sonene er møteplasser for ulik lek, gir rom for samspill, bygger relasjoner, og skal være spennende og innbydende. De skal gi barna lyst til å leke, og gjennom leken; lære.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn mulighet til å uttrykke seg på sin unike måte gjennom ulike leker, materialer og aktiviteter, og skaper gjennomtenkte soner som er et godt utgangspunkt til dette.

Barna skal også få oppleve gleden av å leke med ulike typer materialer som ikke nødvendigvis har en bestemt bruk/rolle. Dette kan være materialer som steiner, fliser, sanseflasker med ulikt innhold, naturmaterialer med mer. Vi er opptatt av at barna skal skape sin egen lek, og at materialene skal gi rom for utfoldelse og ikke begrensing.

Sammen skaper vi et et godt sted for barna å være, leke og lære.