IMG_8366

Det kom en lastebil med en slange som skulle sugge inn isen, og det var noe spennende å se på !