Ruffen Kanvas-barnehage er Universitetsbarnehage

Vi er med på å utvikle barnehagesektoren!

Ruffen Kanvas-barnehage er en av 5 barnehager i Levanher, Bodø og Nesna som er plukket ut til å være universitetsbarnehage  gjennom et prosjekt på Nord universitetet. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og å styrke kompetanseutviklinga i egen barnehage gjennom et likeverdig samarbeid. Dette vil være med å styrke kvaliteten i vår barnehage samtidig som vi får bidra med kompetansen vi har inn i barnehagelærerutdanninga. Prosjektet starter i Januar 2022 og varer i 4 år i første omgang. Vi gleder oss til samarbeidet med de andre barnehagene og Nord Universitetet hvor vi sammen utvikler en del av barnehagesektoren til barns beste