Vi har lærlinger

Vi er godkjent lærebedrift!

Vi mener det er viktig å rekruttere flere inn i barnehage yrket og har derfor to lærlinger i Ruffen. 

Vi får tilført ny kompetanse gjennom teori gjennom teori lærlinger bringer med seg inn og vi må holde oss faglig oppdatert for å kunne gi lærlingen god oppfølging.

Vi blir bevisst vår rolle som lærende organisasjon og vi er med på å rekruttere kompetente fagarbeidere inn i barnehagene.