FORBERED PERSONALGRUPPEN

Gi personalgruppen informasjon og opplæring i temaet

Kompetanse og holdninger

PERSONALET I ARBEID MED BARN

Gi barna kunnskap i forhold til alder og modenhet