Oppstart i barnehagen

I Torvbråten Kanvas-barnehage jobber vi aktivt for å gi barna en god oppstart, som legger grunnlaget for trygg tilknytning.

Å starte i barnehagen for aller første gang er en stor overgang- både for barnet og for foreldre!

Barna skal møtes av ansatte som er tilstedeværende, tilgjengelige og som ser barnas behov og ikke minst ivaretar disse behovene. Barna må få ro, tid og mulighet til å bli kjent med personalet og barnehagen i sitt eget tempo.   

Målet er at barnet skal få en trygg tilknytningsrelasjon til de ansatte. I dette arbeidet bruker vi “Trygghetsirkelen” aktivt.   

Det finnes to grunnleggende behov hos ethvert barn:  

Tilknytning – barnets avhengighet og behov for beskyttelse og omsorg.  

Utforsking – barnets selvstendighet og behov for å undersøke og mestre verden.   

Behovene er avhengig av hverandre. For å kunne utforske må barna kjenne seg trygge. Man må kjenne en viss ro inni seg for å klare å være nysgjerrig på verden. På den andre siden kan barnet bli både redd, sint og trøtt når det utforsker verden. Da trer behovet for nærhet og tilknytning frem igjen. På den måten er både tilknytningsbehovet og utforskningsbehovet avhengig av hverandre og hvordan behovene ivaretas er grunnleggende for trygghet og livsglede. Det er denne prosessen trygghetsirkelen beskriver.  

I arbeidet med trygg tilknytning er godt foreldresamarbeid essensielt. Vi ønsker at barnehagen og foreldre sammen skal fungere som et omsorgskollektiv som samarbeider til det beste for barnet.I Torvbråten Kanvas-barnehage følges Asker kommunes standard for oppstart i barnehagen. Dette innebærer at foreldre setter av 6 dager til oppstart, og vi bruker en plan som er laget på bakgrunn av tilknytningsteori og barns behov. 

  

Tips til foreldre før oppstart  

  • Vis at dere er trygge på barnehagen. Barn leser foreldrenes kroppsspråk og trenger å se at dere mener at her er det trygt å være. Snakk positivt om barnehagen og vis med kroppen at dere er avslappet og trygge. Føler dere på utrygghet; snakk med personalet.  
  • Sett av god tid til tilvenning. Det er individuelt hvor lang tid barnet trenger på å falle til ro og bli kjent med de ansatte. 
  • Hjelp de ansatte å bli kjent med ditt barn. Hva liker barnet å leke med? Hvordan pleier dere å trøste?  Hva betyr de ulike lydene/signalene? Dette vil hjelpe oss å bli raskere kjent med barnet ditt. 
  • Støtt barnet ditt i å bli kjent med de andre barna. Barn er opptatt og interessert i andre barn, og dette vil kunne hjelpe barnet å trives. 
  • Det kan være lurt å ha rolige ettermiddager den første tiden. Unngå mye besøk og aktiviteter. Barnet har behov for å «koble» seg på dere foreldre igjen, og det kan derfor være lurt å sette av tid til å bare være sammen. Barnet trenger deres nærvær og oppmerksomhet. 
  • Ha korte dager når det er mulig.  
  • Spør personalet dersom det er noe dere lurer på- vi er her for både dere og barnet deres!  Vi ønsker oss tilbakemeldinger og en åpen dialog med dere.